รางวัลสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ หรือ Prime Minister Herbal Award คืออะไร?

รางวัลสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ  หรือที่เรียกกันว่า Prime Minister Herbal Awards: PMHA) เป็นรางวัลระดับชาติที่มีการจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และโล่รางวัล Prime Minister Herbal Awards (PMHA) ลงนามโดยท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้การคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถส่งเสริม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับได้อย่างต่อเนื่อง รางวัลแย่งออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ
2. ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ
3. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ
4. ผลิตภัณฑ์สปาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ
5. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร OTOP ดีเด่นระดับชาติ
6. ผู้ประกอบการ SME ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ

7. ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ
8. ผู้ประกอบการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อสนับสนุนการผลิตยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ
9. โรงงานผลิตยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ประเภทโรงพยาบาล 

Healthy Aging ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาให้กับผู้บริโภค ไม่ใช่แค่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมให้สุขภาพดี แต่ล้วนได้รับรางวัลการันตีจากกระทรวงสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีคุณภาพและสรรพคุณไม่แพ้แบรนด์ใหญ่หรือแบรนด์ต่างประเทศเลย ภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรไทยอีกมากมายที่ต่างประเทศนำไปใช้พัฒนาสินค้าแต่คนไทยนั้นมองไม่เห็น Healthy Aging พร้อมสนับสนุนแบรนด์ไทยที่มีคุณภาพให้เป็นที่รู้จักและสามารถตีตลาดโลกได้