เทอพีน กลิ่น OG Kush Terpene Concentrate 1 kg.

รหัสสินค้า: TEROG หมวดหมู่: